takišys

takišys
takišỹs (ž.) sm. (3b) 145,154, , NdŽ, FrnW, , Kv, tãkišis (1) I, NdŽ, , Grg, Gd, Lkž 1. Kos38(Jms), Jn(Kv), LC1887,32, Š, J.Jabl, Plt, Skd, Ms, Jdr, Rs, Šauk žabų užtvara upėje su įstatytomis į jos tarpus varžomis žuvims gaudyti, perkolas, persėda: Takišė[je] žabarai įsprangstyti, įstatytas venteris, varža J. Įtaisys tãkišius žuvims gaudyti DūnŽ. Nedaryk tãkišio sraunio[je] vieto[je]: žiūrėk, vanduo ir išneš Žgč. Įspęsk ventarį į tãkišį Žv. Pri siūlinio ventario nereik jokių tãkišių Krkl. Kiti ežerūse ir upėse takišius dėjo, venterius spendė S.Dauk. Uždraudė, kad niekas netvenktum upės Nevėžos, nebe takišio dirbtum M.Valanč. Suomiai ligšiolei lietuviškai tebevadina nemaža kultūrinių žodžių, pavyzdžiui tesie: javai, žirniai, takišys (persėda) ir kt. K.Būg. 2. M, Krtn užtvanka: Pry malūno takišỹs įtaisytas DūnŽ. Vanduo tãkišio akmenis ritina . Kitas, eidamas takišiu, į [Ventos] šaką įpliumpėjo Žem. ^ Šnypšta kaip takišỹs DūnŽ.

Dictionary of the Lithuanian Language.

См. также в других словарях:

  • naršyklė — naršỹklė sf. (2) žabų užtvara upėje su įstatytomis į ją varžomis žuvims gaudyti; perkolas, takišys: Iš naršỹklės atnešė aukšlių ir užgaikių Trak …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • persėda — 2 persėda sf. (1) Lp, Klt, Vl, Dkš, Čk, Erž, persėda (1) Dsm 1. žabų užtvara upėje su įstatytomis į jos tarpus varžomis žuvims gaudyti; perkolas, takišys: Tai šniokščia vanduo! Turbūt ten yra persėda Slv. Nukalė persėdą per upę, sustatė varžas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • stakišys — stakišỹs sm. (3b) takišys, užtvanka: Išejau par stakišį nesušlapęs Varn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • takiša — takišà sf. (3b) [K], Rtr, NdŽ, KŽ; FrII392 žr. takišys 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • takišas — tãkišas sm. (3b) NdŽ; R197,395, MŽ262,532, N, [K], Rtr, LVIV121, KŽ žr. takišys 1: Ir kurie takišus tur …, bus apmaudingi RBIz19,10 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • takiškis — tãkiškis sm. (1) NdŽ, Ms žr. takišys: 1. Dar daugiau reikėjo atnešti eglėšakių tãkiškiuo pataisyti Dov. 2. Krtn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • takiškė — tãkiškė sf. (1) NdŽ, Sr, Dr, Lk žr. takišys: 1. Įspęsk venterį į takiškes Plt. Užsikaliau tãkiškę, reiks spęsti ventarį Krt. Vyrai, pasiimkiat mietų, kadagių ir padarykiat upelė[je] tãkiškę Rt. 2. Ms Ties skardžium rasi tãkiškę, o kitur… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • takišė — tãkišė sf. (1) žr. takišys 2: Upėms užtvinus ir par tãkišes negal išeiti Krtn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tašišė — tãšišė sf. (1) žr. takišys 1: Tašišę įdėjom į upę Šts …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tupta — tuptà sf. (2) NdŽ, tūpta Kos125 1. NdŽ, Šts, Als maža trobelė, lūšnelė: Čia mano tuptà, t. y. čia aš tupiu J. Susirėmė šiokią tokią tuptą ir gyvena Kv. Kad nors kokią tùptą turi, vis lytus ant sprando nelyna Up. Susilipdė sau tuptẽlę, kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»